Mar. 27th, 2017

prof_eug: (Default)
Mina, Eesti Vabaerakonna asutajaliige Evhen Tsybulenko pöördun erakonna juhatuse poole järgmise ultimaatumiga: tühistada juhatuse otsus Jevgeni Krištafovitši Vabaerakonnast väljaarvamise kohta ja mitte takistada tema kandideerimist 23. aprillil toimuvatel erakonna esimehe valimistel. Vastupidisel juhul kui valimised toimuvad ilma ainukese opositsioonilise kandidaadita, siis kavatsen ma lahkuda Eesti Vabaerakonna nimekirjast.

Samuti avaldan oma nördimust, et Vabaerakonna Riigikogu fraktsioon aitas eelmisel sügisel kaasa paremkoalitsiooni lagunemisele ja soodustas vasakjõudude võimule tulekut, kes minu arvates viivad praegu meie riiki katastroofi äärele. Enamgi veel, Vabaerakonna fraktsioon soovis ise astuda koalitsiooni keskerakondlastega, kelle juhatuses on tänaseni palju kremlimeelseid poliitikuid. Sellele lisandub äärmiselt häbiväärne episood katuseraha salaja jagamisest Vabaerakonna juhatuse liikmetele ja nendega seotud organisatsioonidele, mida siiani pole juhatus ühemõtteliselt hukka mõistnud.

Kogu see tegevus, koos siseopositsiooni liikmete süsteemse väljaheitmisega erakonna liikmeskonnast, ei jäta küll mingit lootust positiivsetele muutustele Eesti Vabaerakonnas ning seetõttu, kui esimehe valimistel osaleb ainult üks kandidaat, siis selles erakonnas osalemine muutub täiesti mõttetuks.

Отправил только что на партийный е-мэйл такой ультиматум. Если коротко - требую отменить кулуарное решение по изгнанию Криштафовича. Ну и заодно выражаю недовольство изменением позиции по "крышевым деньгам" и, практически дословно, тем "что партия способствовала развалу правой коалиции, в результате чего к власти пришли левые, ведущие страну к катастрофе, более того, партия пыталась войти в коалицию с центристами, в руководстве которых до сих пор находятся откровенно прокремлевские политики... Изгнание же внутренних оппозиционеров ликвидирует любую надежду на перемены и членство в партии теряет всякий смысл". В случае невыполнения - выйду из партии.

Profile

prof_eug: (Default)
prof_eug

October 2017

S M T W T F S
1 234 5 67
8 9 10 11 121314
1516 17 18 192021
22232425262728
293031    

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 22nd, 2017 08:58 pm
Powered by Dreamwidth Studios