prof_eug: (Default)
[personal profile] prof_eug


AD Військова історія України:

Презентуємо Вам одну з наших найтриваліших робіт інфографіку "Українські МіГ-29: "Кримська група" 🇺🇦️.
Звертаємо увагу, що це бета-версія адже для створення зображення було оброблено великий масив інформації, що природно могло призвести до певних неточностей і помилок. Проте як і у випадку з інфографікою "Українські Су-27" ми доповнимо її і публікуватимемо оновлені версії.

Основу інфографіку склали літаки які були виведені з території АР Крим у 2014 р., а також ті що залишились. Також додано чотири винищувачі які передислоковані до 2014 р. У еволюції камуфляжів не враховано особливості фарбування ТЕЧ Васильківської і Івано-Франківської бригади.

Матеріал інфографіки створено на основі відкритих інтернет джерел.

Не забувайте про вподобайки 👍 ❤️, репости і коментарі 💬, а також підписуйтесь на наш youtube канал за посиланням https://www.youtube.com/channel/UCWtUra_qwLAhdaucUCuYw_Q

Інфографіка більшого розміру)) тут: https://drive.google.com/open?id=1hvNd_d1w3CEXv7aA15SiACYup27PKXR3

За умови передруку посилання на youtube канал і facebook сторінку (https://m.facebook.com/ADMilitaryhistoryofUkraine) обов'язково.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User (will be screened if not on Access List)
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

prof_eug: (Default)
prof_eug

April 2019

S M T W T F S
  12 3456
78910111213
14 15 16 17181920
21222324252627
282930    

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Apr. 18th, 2019 04:42 pm
Powered by Dreamwidth Studios